Γραμματεία Φεστιβάλ : 

Υπεύθυνη : κα Λευκιμιάτη Καλλιόπη (τηλ. 6947673261)

Φόρμα Επικοινωνίας